KROV AKO NOSNÁ SÚČASŤ STAVBY

Krov navrhuje projektant na základe pôdorysu zastrešovanej plochy, architektonického zámeru a predpokladaného zaťaženia strechy, pričom zohľadňuje aj zámer investora na využitie (aj budúce) priestorov pod strechou. V prípade, že majiteľ stavby plánuje podstrešie účelovo využívať, projektant vie navrhnúť krov tak, aby vzniknuté priestory mali požadovanú konštrukčnú výšku a aby boli len minimálne obmedzované konštrukčnými prvkami krovu. V prípade, že nehnuteľnosť bude zastrešovať strecha s nízkym sklonom (optimálne do 30°), nájde si svoje uplatnenie odľahčená konštrukcia väzníkového krovu. Táto v princípe neumožňuje účelové využitie podkrovného priestoru. Ak majiteľ nehnuteľnosti bude chcieť predsa len využiť podkrovie aspoň na skladovanie obmedzeného množstva sezónnych vecí, projektant krovu mu spravidla bude vedieť vyjsť v ústrety. Požiadavku na využitie krovu je však potrebné nadefinovať ešte pred jeho projektovou prípravou.

KONŠTRUKČNÉ PRVKY KROVOV

Konštrukčné prvky krovov sa v minulosti spájali výhradne tvarovými tesárskymi spojmi, veľmi často bez použitia klincov. Žiaľ, dnes sa s podobnými technológiami stretáme len vo výnimočných prípadoch. Nová rýchla doba si vyžaduje riešenia, ktoré sú efektívne a veľmi rýchlo realizovateľné. Jednotlivé prvky krovu sa preto spájajú mechanickými kovovými spojovacími prostriedkami rôznych tvarov a rozmerov, ktoré umožňujú rýchlu montáž tesárskych konštrukcií.

ZAPAMATAJTE SI

  • Krov tvorí nosnú konštrukciu strechy, ktorú projektuje odborne spôsobilá osoba. 
  • Rezivo na stavbu krovu je vhodné objednať u osvedčeného dodávateľa, ktorý ho pripraví na mieru podľa projektovej dokumentácie z reziva zodpovedajúceho platným predpisom. 
  • Pre stavby s nižšími sklonmi sa osvedčujú väzníkové krovy, ktorých konštrukcia je odľahčená a šetria drevnú surovinu. 
  • Na výstavbu krovov je možné použiť KVH a BSH hranoly vyrábané z vysušeného reziva, ktoré majú lepšie mechanické vlastnosti.