VÄZNÍKOVÉ KROVY – RÝCHLO A PRESNE

Priehradové väzníky sú novodobou alternatívou už k tradičným krovom. Tvarové možnosti väzníkových krovov sú ich veľkou výhodou ale taktiež ľahká a rýchla montáž im dáva veľký priestor na ich uplatnenie. Novodobá technológia pri výrobe ponúka markantné odľahčenie klasických statických prvkov (nosné steny, stĺpy atď.) a taktiež aj úsporu vynaložených nákladov a väčšiu dispozičnú variabilnosť. Ich uplatnenie je v podstate univerzálne, skvelé riešenia predstavujú väzníky hlavne pre stavby s veľkým rozpätím strechy bez dodatočnej vnútornej podpory – napríklad pri priemyselných halách, skladoch, obchodoch alebo hospodárskych budovách. Táto ich jedinečná vlastnosť je veľkou výhodou najmä pri väčších alebo zložitejších rodinných domoch.

VÝHODY PRIEHRADOVÝCH VÄZNÍKOV

  • úspora nákladov vďaka rýchlejšej a ľahšej výrobe a nižšej spotrebe materiálu
  • vysoká tvarová a konštrukčná variabilita a vysoká miera prefabrikácie
  • možnost úprav horného pásu na CNC centrách vrátane plynulého oblúku
  • nízka hmotnosť a spotreba materiálu, vysoká ekologická hodnota materiálu
  • rýchla montáž bez závislosti na ročnom období a ochrana dreva impregnovaním

SPÔSOB VÝROBY VÄZNÍKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Drevené nosné konštrukcie so styčníkovou doskou sa zpravidla vyrábajú z „katrových“ fošní impregnovaných proti hubám, plesniam a drevokazivému hmyzu. Používame hr. 50 až 70 mm a výšky od 80 mm do 240 mm v prírastkoch po 20 mm. Pracujeme s drevným materiálom C24 a impregnáciu uskutočňujeme v roztoku Lignofix Stabil Extra.

Styčníkové dosky nám dodáva firma Bova Březnice – a to prakticky on-line na zákazku podľa spracovanej výrobnej dokumentácie. Tým pre nás odpadá veľké skladovacie predzásobenie a výslednú úsporu opäť môžeme premietnuť do priaznivej ceny našich väzníkov.